Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

KJere Her Christen Andersøn,
Gode ven, efter eders Bøn,
Med al fljd bragt ved Westerborg,
Som der til hafde stor Forsorg,
Hafver jeg dette skrefvet saa,
Saa I kand klart her af forstaa'
Hure høyt jeg den Salig Mand
Acte vil; thi i meden hand
Lefde, var hand min gode Ven,
Oc jeg haer Gafn udaf hans Pæn.
33 Gierne jeg følger eders Bøn,
Gamle Ven, Christen Anderssøn.