Andersen, H. C. Uddrag fra 'At være eller ikke være.'

Æolsharpe(toner): vindharpe, hvis strenge klinger ved vinden alene, opkaldt efter vindenes herre Aiolos i den gr. mytologi. - Peter Schlemihl: Adalbert von Chamissos (1781-1838) eventyr om manden, der solgte sin skygge, Peter Schlemihls wundersame Geschichte (1814). - Laudabilis: rosværdigt, bravo! se s. 60. - Lappeskrædderen: Adolph Drewsens optegnelser af folkesagn etc. (se n.t.s. 105) er trykt i Svend Grundtvig: Gamle danske Minder i Folkemunde, I, 1854, s. 41-72: 254 »Folkesagn fra Silkeborg og Omegn, optegnede 1850 af Etatsraad, Criminalrets-Justitiarius A. Drewsen« - og i 2. udg. 1861 s. 36-66 (nu besynderligt nok uden Drewsens navn), i begge udgaver med nummerering 35-77 inden for bogens overordnede nummerering. I 1944 udgav Otto Bisgaard: [Drewsen, A. F.:] Fra og om Silkeborg. Justitiarius Adolf Drewsens Dagbog under hans Ophold paa Silkeborg fra 16. Juni til 25. Juli 1850; bogen omfatter dels selve den meget detaljerede og levende dagbog, dels romertalsnummererede sagn, ofte meget forskellige fra Grundtvigs redaktion; stedvis tilføjes sidetal fra selve dagbogen. I det flg. henvises med SGr og arabertal til Grundtvigs numre, med ADr og romertal til Bisgaards udgave. - bødede: reparerede. - Budstikke: kort stang af træ eller jern, hvori kunne indsættes en meddelelse til cirkulation.