Andersen, H. C. Uddrag fra 'At være eller ikke være.'

Rye: Olaf Rye, officer, f. 1791, faldet 6.7.1849 ved Fredericia. - Von der Tann: friherre Ludwig v. d. Tann (1815-81), bayersk officer; omtales ADr s. 59 som »gæst« hos Michael Drewsen i byens fornemste privatbolig; se om Fabrikherre Drewsen n.t.s. 105. - Nørresnede: dér fangede natten mellem 8. og 9.6.1849 da. dragoner et kommando kurhessiske husarer (64 mand); se ADr s. 74 og 92. Erich Pontoppidan/Hans de Hofman omtaler i Danske Atlas IV, 1768, s. 476, at den hos Saxo omtalte sagnkonge Snio og hans dronning er højsat ved N. - »Gud han raader for Lykken!«: ikke stedfæstet. - Fredericia: slesvigholstenerne indesluttede byen efter slaget ved Kolding, mens rigstropperne forfulgte general Olaf Rye nordpå. - Holger Danske: sagnhelt, der sover under Kronborg, men kommer frem, når Danmark er i fare. - det vundne Slag: udfaldet fra Fredericia 6.7.1849.