Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

»Der have vi vor Madam!« udbrød Commandeersergeanten, idet Drengens Moder traadte ind Den yppige Figur, de store brune Øine kunde nok kalde et Hjerte tilbage fra Syden. Et temmeligt strængt Blik mødte Manden, en kort, men dog venlig Hilsen tilfaldt Commandeersergeanten, der klappede hende paa Skulderen. »Hele Kjærlighedshistorien har jeg hørt!« sagde han, »været i Øster og Vester med Mester.«