Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Snart gik Tonen over i en blød Veemod, Nordens Amphion: Ole Bull kaldte det samme Thema paa sin Violin: »En Moders Smerte ved Barnets Død«*. Vel var det ikke denne Fuldendthed, som disse to, vor Tids Mestere Jubals Kunst besidde, men den antydede begge, som den grønne Green i alle Enkeltheder antyder det hele Træ, den tilhører.