Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Commandeersergeanten gjorde en lignende Bemærkning. Skrædderen saae tankefuld hen for sig; hvad han grundede paa blev ham mere og mere klart: »falde med Ære i Krigen er dog den bedste Død! 50 og man kan ogsaa leve! Ak, vilde Maria have samme Tanker som jeg!«