Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

»Død!« hvilken Verden fuld af Smerte ligger der ikke i dette lille Ord Det er et tveegget Sværd, som idet det fælder hvad vort Hjerte hænger ved, trænger ind i vort Bryst, saa det sortner for Øiet og Verden synes os mørk, om end Solen skinner paa Millioner Lykkelige. Kun eet Ord, kort som dette, giver Opreisning, tilaander os Hjælp, kun eet: »Gud«