Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

»Ak jo!« sagde Maria, »men det er fælt at tænke paa!« Ængstelig 67 lagde hun Psalmebogen bort, skar for af Maden og begyndte en ny Samtale. »Maatte bare min lille Christian komme sig! Jeg veed nok et Middel, det har Flere sagt mig, men det er altfor grueligt! drikke det varme Blod -!«