Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

I den tidlige Morgenstund vaagnede Christian, hans Øie sogte Gudfaderen, han saae ham ikke; nu loftede han Hovedet iveiret, og over sig, i Træets Green, svævede et Liig; Mund og Øine stode krampagtigt aabne, det sorte Haar floi om det blegblaae Ansigt. Christian udstodte et Skrig, det var jo Gudfaderen han saae. Et Øieblik holdte Rædsel og Skræk ham fast, derpaa lob han i vild Flugt mellem de raslende Buske og naaede Hegnet og Landeveien. Bagved laae Skoven som en ond Drom, Skrækkebilledet svævede derinde.