Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Næste Morgen sad han og beskuede Møens Klint, som de passerede. I Haanden holdt han Manuscriptet af Gouvernantens samlede Digte, Skade at det Digt manglede, som hørte til selve Stedet: »Beym Anblick der Insel Möen im Mondschein,« hvilket hun først skrev, da hun havde været fjorten Dage i Kjøbenhavn og der studeret Klinten 94 i Molbechs Ungdomsvandringer, hvori den præsenteres i overnaturlig Størrelse.