Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Lysene straalede klart ud over de forgyldte Loger, hvor de rigtklædte Damer sad Nu kom Kongen og det hele Hof Christian følte en sælsom Angst og dog stor Glæde; han var jo i det samme Huus, som Kongen, han behøvede kun at raabe høit, saa maatte Kongen høre det, og vilde vist spørge: »Hvo er det, som raaber?«