Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Det Hele frembød et Udseende af de eensomme Relais paa Simplonveien, naar Sneefog og Uveir nøde de Reisende til der at søge Ly. Kulden var stærk nok til at imaginere Bjerghøiden, og saae man ud i den graae Sneeluft paa de fremad glidende Hsmasser, der i sælsomme, bevægelige Skikkelser giede paa Strømmen, da var det ikke uligt Skymasserne, som svømme henad Bjergsiderne.