Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Samtalen syntes at more Hr. Greven; han fortalte om udmærkede 115 Kunstnere, hvor tung deres Lod havde været, ja hvormange der aldrig paa denne Jord havde nydt Glæde eller Erkjendelse af deres Storhed; og det var Christian som svævede hans egen Fremtid i sælsomme, men beskuelige Skikkelser forbi hans Øie.