Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

»Jeg har kjendt ham,« sagde han. »Da jeg var Kammerjunker, var han Ingenting; men Genie har han, og Aviserne tale om ham. Ja, ved min Gud! læser jeg ikke hans Navn i Journal des debats! Mennesket bliver celebre, men til Kongens Taffel kan han ikke komme, da han ikke er Etatsraad!«