Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Paa Steentrapperne stode Folk pressede sammen som Humlekopper, og alle Ansigter straalede af Glæde. Ved et Hjørne var Trængselen meget stor, og midt i den ragede en Mand frem med et blegt, 137 sygeligt Ansigt, han stirrede stift paa Christian og nikkede bekjendt til ham.