Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Han sprang ud af Sengen og aabnede Vinduet. Ja, det var Madamen, som stod paa Stigen. Det hedder i den gamle Vise om Agnete, »foroven som en Qvinde, forneden som en Fisk!« men om Madame Knepus's Drapperi maatte man synge: »foroven hvidt Kattun, forneden Bommesi!«