Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Christian vandrede tilbage; da trak En ham i Ærmet; det var Skomagerkonen. »Er De ikke en Søn af den hellige Lazarus?« spurgte hun, og vor Helt, som ikke er Helt, men som nok vilde gaae paa Tigerjagt i Afrikas Skove, gjøre Opdagelsesreiser over Skyerne og oppe 147 ved Polerne, blev brændende varm ved den gamle Kones Nærhed, saae et Øieblik paa hende og - løb. Det var godt, at Ingen saae det!