Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Christian maatte spille for dem; det var egne Phantasier, thi Hr. Knepus var jo borte. Naomi stod tankefuld, hendes Øine syntes drømmende at hvile paa ham. Saaledes havde han aldrig seet hende. »Hun beundrer mig,« tænkte han, og det gav ham Begeistring. Aldrig 155 havde man heller seet Naomi saa lidet talende, saa forunderlig tænkende, som i Dag.