Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

»Han tog sig nok iagt!« sagde Niels. »Du skal ikke troe, at han er død jeg har seet ham for Aar og Dag siden. Han kom jo om Aftenen til Gaarden, og Fa'er gav ham en Hundred- eller Halvhundreddalersseddel, for at faae ham ud af Landet! Klynk derfor ikke for ham! Du kan blive Madame endnu!«