Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Naomi lod Glasset i Karreetvinduet glide ned og stirrede ud Østergade, som de skulde igjennem, var aldeles spærret af Mennesker; vilde Skrig løde, Ruder klirrede, der faldt Skud. Kudsken maatte dreie af til een af Sidegaderne. Et Par ældre fyenske Damer, som gjorde Reisen med Naomi, kunde neppe aande af Skræk.