Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Tilskuerpladsene vare særdeles godt besatte. Orchesteret spillede en af disse lette, hens vævende Melodier, der ved første Gang at høres, virker paa os, som Skuet af den smukke Baldame selv, idet hun træder ind: Alt er frisk, livsglad og svævende; men siden - ja, saa ligner den ogsaa Baldamen efter en hendandset Nat - Friskheden er borte.