Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Flere end een Qvinde lagde sin fine Haand for Øiet, medens Hoben tiljublede ham Bifald Naomi strakte sig frem over Skranken; hendes Øine funklede, han var den første Mand, hun havde betragtet med Beundring, den Første, hun havde skuet op til i Erkjendelse af, at han i Noget var hende overlegen.