Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Naomi slyngede sine Arme om ham og gjengjældte hans Kys. »Din Kone maa for det første endnu bære Moustacher!« sagde hun med et Smiil. »Som den danske Christian er jeg ikke bange for at tumle min *

199 Hest. Men Du vil altid gjøre større Lykke end jeg, det kan jeg misunde Dig!«