Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

Det levende Udtryk i de mørke Øine, Drengen selv i de vaade, fattige Klæder, de store Støvler og med Bylten under Armen, havde noget saa characteristisk, at var det malet og Maleren havde kaldet Billedet: Amorpaa Vandring, vilde enhver have fundet den lille Gud træffende, uagtet han ikke var blind.