Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»O,« svarede denne, »hun er Kunstelsker, veed De nok! tænk, paa sidste Udstilling gik hun med sin Broder ind i den store Sal, hvor alle 31 Gibs-Afstøbningerne staae. Dem saae hun paa! baade Herkules og de andre, uanstændige Figurer, og saa sagde hun, det var ypperligt! det skal nu være saa naturligt! ellers er det en nydelig Pige!«