Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Det er just, hvad vi aldrig maae, aldrig tør tale om!« svarede Otto. »Lev vel! jeg har bestemt at reise hjem; kun paa nogle Uger, det er jo Ferie! jeg har ikke været i Jylland, siden jeg blev Student Selv en Maaneds Ophold der kan ikke sinke mig, jeg er vel forberedt paa philosophicum!