Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Det lader sig ikke gjøre!« svarede Otto; men en halv Time efter, da de begge sad ved Theebordet og Vilhelm gjentog sit Ønske, gav Otto efter, vist nok mere af en Slags Forbindtligheds-Følelse, end egentlig af Lyst Mod Aften vilde de altsaa afsted, i den smukke Sommernat gjennemreise Sjælland.