Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»De gamle Træer om Parken ville skaanes!« sagde Otto, »Blomsterne ville dufte i Haven og erindre om Kammas Blomster. Rahbek var ingen stor Digter, men han havde en sand Digtersjæl, arbeidede *

43 trofast i den store Viingaard, elskede Blomsterne, som Kamma elskede dem!«