Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

En fiin Iagttager vilde snart have bemærket, hvilken Forandring der ved Vertens Fortælling var foregaaet hos de to Venner. Vilhelm var ikke længere saa fri mod den stakkels Eva, Otto derimod nærmede 45 sig hende mere, og ved Afskeden rakte de hende hver en større Gave, end de ellers vilde have givet.