Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Ja her,« sagde Kammerjunkeren, »har de havt et godt Udkig, naar Fjenden kom. See igjennem min Kikkert! man har her for sig hele Landet fra Vissenberg til Munkebobanke, Beltet og Svendborg 65 Høider. See kun! det er klar Luft, vi see baade Langeland og Sjælland Her kunde man 1807 have betragtet den engelske Flaade!«