Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

Ikke blot om Ottos Anliggender, men om Staden derovre, som Præsten ([x][x][x] [x][x][x][x][x][x] ) kaldte Kjobenhavn, var det han vilde tale. Kun eengang om Ugen kom »Viborg Samler« til ham og de kjobenhavnske Blade brugte en heel Maaned, til at gaae Omgang. »Man vilde gjerne folge med Tiderne!« sagde han.