Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Naa, saa skal han vel være Procurator? Jeg synes han er klog nok, han behøver ikke at læse mere! ja han seer da ind til Vores. Fa'ermo'er sidder og spinder Garn til Pulsvaad**. Nu har hun faaet Stær paa det andet Øie med, men Knevelen*** gaaer ligesaa rask paa hende, som før! hun lader sig ikke forbløffe, fordi hun sidder i Mørke. Mutter staaer for Ees'en****! hun har nok med Sætkrogene***** at gjøre!«