Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

Skilsmissen fra Rosalie, Familiens Gjæstfrihed og deres oprigtige Deeltagelse rørte Otto; han tænkte paa de sidste Dage, paa hele sit Ophold i Hjemmet. Bedstefaderens Død gjorde dette til et Livs-Afsnit af Betydenhed Den stille Aften og den eensomme Vei stemte endnu meer Sindet til Eftertanke.