Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Ja, hun er nydelig!« sagde den gamle Frue. »Har jeg ikke Ret, Hr. Thostrup? De og min Vilhelm havde jo allerede gjort hende interessant for mig. Hun har noget saa nobelt, saa flint, som man sjelden finder hos den simplere Classe; hun fortjente at komme mellem mere dannede Mennesker.«