Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Men tabte De meget derved, min Frøken?« spurgte Otto 130 smilende, og snart vare de begge som gamle Bekjendte i stor Uenighed »Jeg gjør nu ikke saa meget af disse patriotiske Floskler, hvor Digteren i sin Svaghed støtter sig paa den smukke Følelse hos Folket, at elske sit Fædreland. De vil tilstaae mig, her klapper jo virkelig Mængden, naar der bare siges »Fædreland og Christian den Fjerde!« Digteren bør give noget mere! det er en keitet Patriotisme. Man skulde troe, Danmark var det eneste Land i Verden!«