Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Jeg var ham ikke ærlig og tro, lod jeg ham synke i denne Mal strøm!« sagde Otto, da han var i sin Eensomhed. »Endnu er han god og uskyldig; men i hans Alder, med hans lette Sind! -Jeg maa advare Eva! og snart! snart! den Snee, som eengang er betraadt, er ikke længer reen! Vilhelm vil neppe tilgive mig det! men jeg maa!«