Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Det er Baggesen selv! og som han maa synge i den anden Verden, hvor alt Menneskeligt forædles!«
142
»Engene dufted', beskylled' af Voven;
Himmelblaa Bækken
Nynned' og iilte med Hast gjennem Skoven.«
begyndte Otto, og det aandige Bataillestykke, med Skjønhed og Toner, fremsteeg meer og meer; man var midt i Musernes Vinterleir, hvor Digteren med:
»- Lyren om Skulderen, Sværdet ved Siden,
Iler at kjæmpe med Musernes Fjender!«