Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Saa drikke vi vor Konges Skaal,
Den drikke her hans tro Studenter.«**
og den patriotiske Sang:
»Jeg veed et Land i høien Nord,
Hvor der er godt at være!«
*

* 153 den endte medlb/> »Et Hurra
For Kongen og Rescriptet.«*