Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

Man havde, for at gjøre Illusionen større, kjøbt en heel Deel levende Fugle, der under Dyrehavs-Scenen skulde flyve om mellem Træerne, men de stakkels Smaa døde alle af Skræk ved den vilde *

155 Larm. De laae døde i Vinduer og Kroge. Een af disse Fugle var det, Otto fandt.