Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

Nu spurgte Forretningsmanden om Kamrene. Fætterens Svar var fyldestgjørende. Fruen vilde høre om Blomstertorvet, om de indhegnede, nydelige Smaahaver paa Pladsene. Sophie ønskede at høre om Victor Hugo; hun fik en Skildring om ham, hans Bolig paa Place *

158 royale og hele Europe littéraire ovenikjøbet. Fætter Joachim var høist interessant!