Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

Kjøbenhavn skulde være det nordiske Paris, sagde han, og det vilde det nok blive om halvtredsindstyve eller dobbelt saa mange Aar. Beliggenheden selv var langt skjønnere, end Seinestadens. Marmorkirken skulde reise sig og blive et Pantheon, smykket med Thorvaldsens og andre Kunstens Værker. Christiansborg vilde blive et Louvre, hvis Gallerie blev besøgt, Østergade og Pedermadsensgang blive Passager, som i Paris, med Glastage over, Flisegulv, Boutikker paa Siderne, og om Aftenen, naar tusinde Gaslamper brændte, var her Promenade; Grønningen blev Champs Élysées med Gynger og Rutschbaner, Musik og Mats de Cocagne.** Paa Peblingesøen gaves, som paa Seinen, smaa, festlige Søetourneringer. »Voila!« udbrød han tilsidst, »det bliver glimrende!«