Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

Fætterens Billede blandede sig i hans Drømme. Det fine Ansigt 164 med de smaae Moustacher tittede næsviist og sladdrende frem, og Sophies Øine saae han hvile paa Fætteren, medens hendes hvide Haand legede med den brune Lok, som flød hende ned over Kinden. »O Sophie!« sukkede Otto og slumrede ind.