Andersen, H. C. Uddrag fra O.T.

»Guldet er jo ikke riet paa Kraven!« sagde Sophie, og paatog sig 178 dette Arbeide. »Han kunde godt beholde Kjolen paa, mens hun gjorde det,« sagde hun. Hendes fine Haand kom til at berøre Ottos Kind, det var ham som et electrisk Slag, hans Blod brændte, hvor gjerne havde han ikke vovet at trykke denne Haand til sine Læber.