Andersen, H. C. Uddrag fra De to Baronesser

»støbte Lys«: nejede dybt. - tre Mile borte nedad mod store Belt: en anselig afstand i forhold til en del af de nævnte lokaliteter; stedet er dog ikke forsøgt lokaliseret. - »eneste Feil«: lystspil på vers af Henrik Hertz (1835).