Andersen, H. C. Uddrag fra Skyggebilleder

Det var ellers meget nær ved, at vi ikke havde fundet Indløbet til Trave; en tyk Taage havde lagt sig over den hele Kyst, men Lykken 13 var med os, vi traf det rette Punkt, kom ind, og nu stod det hele Taageland bagved os.