Andersen, H. C. Uddrag fra Skyggebilleder

Gjennem en gammel hvælvet Port med tykke Mure paa Siderne traadte vi nu ind i den frie Hanse-Stadt:
Lübeck