Andersen, H. C. Uddrag fra Skyggebilleder

Indtil Winsen, en hannoversk Flekke, ved en lille Flod, var Egnen 27 endnu ret taalelig. Paa det første Gadehjørne her, havde Maleren skrevet med store hvide Bogstaver Byens Navn »Winsen« og ved Siden af dette sat et stort Comma, for ligesom at antyde, at der nok kunde siges lidt mere om denne Stad, end det blotte Navn.