Aarestrup, Emil Uddrag fra Kjære Ven! Jeg har faaet en Maneer ... (DK)

Og nu, farvel! Han, som kaster - Sneen om vaklende Taarne og vildfarne Master, - klumper Havet til Iis, - og lader Stjernerne synge sin Priis, - han vogte Dig Huset for Fare! - Han Dit Hjerte og Alt, hvad dertil hører, bevare! - i det nye Aar som i det gamle! - Han eengang os Alle, som glade Børn, om sin Skammel forsamle!