Aarestrup, Emil Udvalgte digte

Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen fra Nyt Dansk Litteraturselskab, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af
Erik Skyum-Nielsen som tilsynsførende. Nr. 892135.

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1998 · ISBN 87-21-01148-6 Omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen på grundlag af foto af Emil Aarestrup, taget kort før forfatterens død, samt manuskript til digtet »Ghasele«, dat. 1836 (NkS 1809, fol., I, D12). · Tryk: Rounborgs grafiske Hus, Holstebro · Papir: tonet offset Avorio, 100 g, fra T. W. Papir (overfladelimet, klor-, kadmium- og syrefrit, fremstillet af bomuld og cellulose) · ISO 14001 (∞)