Aarestrup, Emil Uddrag fra Fjeldspringet (DK)

Da reiser sig Thorkill, den stærke Bondesøn,
Og slaaer forbittret Næven i Bordet med et Drøn,
Sværger en rædsom Eed, og med sin blanke Kniv
Farer løs paa Tjalfe, at røve hans Liv.